-Παλαί-δύο νέα χτυπήματα κάτω από την μέση

ΠΑΛΑΙ ΔΥΟ  (2)  ΝΕΑ   ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ   ΚΑΤΩ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΜΕΣΗ

του Γιώργου Κελεπούρη

Το   τελευταίο  διάστημα   υπάρχουν  κάποιες  κυβερνητικές  αποφάσεις  που  θα  τις  βρούμε   μπροστά  μας   το  επόμενο  διάστημα  στην   πολύ   σημαντική  υπόθεση  του  Ολυμπιακού  Γυμναστηρίου. Στο  νομοσχέδιο  “Ρυθμίσεις  θεμάτων  υπουργείου   Πολιτισμού  και  Τουρισμού” το  οποίο  ψηφίστηκε  στο  Τμήμα  διακοπής  των  εργασιών  της  Βουλής αρχές  Σεπτεμβρίου   2010  στο  άρθρο  21 “Τροποποίηση   του  ν.3016/2002  και  λοιπές  διατάξεις”  αναφέρει:

Το  σύνολο  των  μετοχών   της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία  Ολυμπιακά  Ακίνητα  Α.Ε   που  ανήκουν   στο  Ελληνικό  Δημόσιο,  περιέρχεται από  την  έναρξη  ισχύος  του  νόμου  αυτού  και  άνευ  ανταλλάγματος   φόρου, τέλους  ή  άλλης  επιβάρυνσης  στην  ανώνυμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία  Εταιρεία  Τουριστικής  Ανάπτυξης  Α.Ε”

Σε  απλά   ελληνικά  τα  Ολυμπιακά  Ακίνητα  και  το  Παλαί   θα   ανήκουν   στην  Ε.Τ.Α   Α.Ε.

Η   διοίκηση  του  κ. Τσίρου  δεν  γνώριζε  καν  για  αυτή  την  εξέλιξη.

Αντιθέτως   τόσο  ο  εκπρόσωπος   της  ΔΑΚ  όσο   και  η  εκπρόσωπος  των  Πολιτών  σε  Δράση  έβαλαν  το  θέμα  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  ενημερώνοντας   το  σώμα,   πράγμα  που  δεν  έκανε όπως   όφειλε  να  κάνει  ο  Δήμαρχος  τη  πόλης.

Η  διοίκηση  του  Τσίρου  και  άλλοι  δημοτικοί  παράγοντες   μετά  από  αυτά  συνεχίζουν  να  υποβαθμίζουν  το  θέμα   στην  λογική:  “και  τι  έγινε,  πήγαμε  από  την  μία  εταιρεία  στην  άλλη”   

Καταρχήν  η  Ε.Τ.Α  Α.Ε  είναι  μια  Ανώνυμη  εταιρεία  που  διαχειρίζεται  εκατοντάδες   ακίνητα  με  “αμαρτωλές”  κομματικέ  ιστορίες.   Στο  βιογραφικό  της   υπάρχει   μεγάλη  εμπειρία  από   ιδιωτικοποίησης  όπως  μαρίνες,   παραλιακές  εκτάσεις,  τουριστικά  φιλέτα,  με  τελευταία  του  καζίνου  της  Κέρκυρας   και  κυρίως  την  ιδιωτικοποίηση  των  παραλιών.

Δεν  είναι  μόνο  αυτό.

Ας  δώσουμε  το  λόγο  στην έκθεση της  “Α’  διεύθυνσης επιστημονικών  μελετών  τμήμα  νομοτεχνικής  επεξεργασίας  σχεδίων  και  προτάσεων  νόμων  της  Βουλής”  επί   του   νομοσχεδίου  “Ρυθμίσεις  θεμάτων  στο  υπουργείο  Πολιτισμού  και  Τουρισμού”   στις  6/9/210  στο  σημείο:  5.  Επί  του  άρθρου  21:

Συμφώνως  προς  το άρθρο  9  παρ. 4  εδάφιο  τελευταίο του  ν.2837/2000,  “η  συμμετοχή  του  Ελληνικού  Δημοσίου  στην  εταιρεία  δεν μπορεί  σε  καμία  περίπτωση  να  είναι  κατώτερη  από  το  51%  του  μετοχικού  κεφαλαίου.” Το  Ελληνικό  Δημόσιο  μπορεί,  όμως,   να απολέσει  την  απόλυτη  πλειοψηφία    των  μετοχών  της  εταιρείας,  δια  τον  περιορισμού    του  ποσοστού  συμμετοχής   του  σε   34%   του  μετοχικού  κεφαλαίου  “Σε   περίπτωση  εισαγωγής  των  μετοχών  της  εταιρείας  προς  διαπραγμάτευση  στο  Χρηματιστήριο  Αξιών  Αθηνών,  ή  σε  οποιοσδήποτε  αναγνωρισμένο  Χρηματιστήριο  Αξιών”………και  επομένως, υπό  προϋποθέσεις    επιτρέπεται  ο  έλεγχος  της  εταιρείας  από  ιδιώτες”

Δηλ.  αν η  Ε.Τ.Α  εισαχθεί  στο  Χρηματιστήριο  αυτόματα  η  περιουσία  της   ιδιωτικοποιείται.

Ελπίζω  μετά  από  αυτό  οι   διάφοροι  δημοτικοί  παράγοντες  να  ξυπνήσουν. 

Το  δεύτερο  χτύπημα  ακούει  στο  όνομα   FAST TRACK.

Για  την  ιστορία  να  θυμίσουμε  ότι  πρόκειται  περί  ενός  Αμερικάνικου  όρου  που  η  πρακτική  του  πρώτο  εμφανίστηκε   στην  Χιλή  του  Πινοσέτ.

Ας  δώσουμε  το  λόγο  στο  νομοσχέδιο  όπως  το  παρουσίασε  ο. κ.  Παμπούκης:

Τα  κριτήρια  για  την  αξιολόγηση  των  επενδυτικών  σχεδίων ……….είναι,  μεταξύ  άλλων, η βιωσιμότητα   της επένδυσης, η   φερεγγυότητα  του επενδυτή, η   προβλεπόμενη  αύξηση της απασχόλησης, η  περιφερειακή και  τοπική  ανάπτυξη  της χώρας, ……….”

“Τα Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης εγκρίνονται με προεδρικά διατάγματα.”

“Οι  ρυθμίσεις  των  προεδρικών  διαταγμάτων  των  παραγράφων  2 και  3 κατισχύουν κάθε άλλης  αντίθετης  ή  διαφορετικής  ρύθμισης  Γενικών Πολεοδομικών   Σχεδίων, Ζωνών Οικιστικού   Ελέγχου, σχεδίων   πόλεων  ή πολεοδομικών  μελετών  και  σχεδίων  χρήσεων  γης που αφορά  τις περιοχές  για  τις  οποίες  καταρτίζονται  και  εγκρίνονται  Ειδικά   Σχέδια  κατά το άρθρο  αυτό.”

“Με  τα  προεδρικά  διατάγματα  των  προηγούμενων   παραγράφων μπορεί  επίσης  να τροποποιούνται εγκεκριμένα   ρυμοτομικά  σχέδια  και   πολεοδομικές   μελέτες, κατά παρέκκλιση  των  διατάξεων  του  άρθρου  3 του   Ν.Δ. 17.7/16.8.1923”

Η  κυβέρνηση  θέλει  να  τρέξει  με  τρόπο  κατεπείγοντος νέες  επενδύσεις   καταργώντας   νόμους,  θεσμούς,  κοινωνικές  αντιδράσεις.  Όλα  στο  βωμό  των  κερδών  και  των  εταιρειών.

Οι  τοπικές  κοινωνίες   πρέπει   να   πάθουν  αφωνία.

Το  λόγο  έχουν   μόνο  τα  επιχειρησιακά  πλάνα. ( business plan)   και  η  Ανώνυμη  Εταιρεία   “INVEST  IN  GRECCE”  όπου   σύμφωνα  με  το  άρθρο  18    θα  αναλάβει  να  “τρέξει”  τα  σχέδια  των  επενδυτών.

Με  αυτό  το  νομοσχέδιο που  οδεύει    προς  την  Βουλή  και  τον  αραβικό  άνεμο  που  πνέει  στην  κυβέρνηση  η  υπόθεση  του  Παλαί   και  τα  εμπόδια  που  μέχρι  σήμερα  έχουν  μπλοκάρει  την  δημιουργία   εμπορικού  κέντρου:   εκκλησάκι  Ομορφοκλησιάς,  περιβαλλοντική  μελέτη,  κυκλοφοριακά  προβλήματα,  σημαντικές   κοινωνικές   αντιδράσεις  όχι απλά  θα  παρακαμφτούν  αλλά  θα  θεωρηθούν  και  αναχρονισμός   μπροστά  στα  επενδυτικά   σχέδια  του  Χαραγκίωνη.

Η  διοίκηση  Τσίρου  αλλά   και  ο  πρώην  δήμαρχος  του  τσιμέντου  Τούντας  δεν  έχουν  κάνει  καμιά  ανακοίνωση,  ούτε  βέβαια  σκέφτονται  να   καταγγείλουν  στο  λαό  του  Γαλατσίου  προεκλογικά    αυτές   τις  κυβερνητικές  αποφάσεις.

Ο  μεν  πρώτος  μας  δουλεύει   κάνοντας   διάφορες   δηλώσεις   λεονταρισμού,  ο  μεν  δεύτερος αφού  έχει  επιστρέψει  από  τα  βόρια  προάστια  ζητάει  εναγωνίως  την  κυβερνητική  υποστήριξη.

Για  τους  άλλους   “ανεξάρτητους”   συνδυασμούς………………όταν    βρουν    χρόνο.

Ένα  μεγάλο  ενιαίο    μέτωπο    κοινωνικών  δυνάμεων,   φορέων     και   των     προοδευτικών   δημοτικών    παρατάξεων  είναι  ο  ζητούμενο  και  πρέπει  να  προβληθεί  και  μέσα  στην  προεκλογική  περίοδο.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: