Δημοτικό Συμβούλιο 23/06/2011

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη 23 Ιουνίου και ώρα 19:30, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2011.
 2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
 3. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου μας.
 4. Υποβολή αιτήματος Διοικητικής Υποστήριξης του Δήμου Γαλατσίου προς το Δήμο Αθηναίων στα πλαίσια της άσκησης μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 94 και 95 (χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών και Δημοσίων Παιδικών Σταθμών) του Ν. 3852/2010 – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-.
 5. Έγκριση έκθεσης  εσόδων – εξόδων Α’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011- Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 92/2011 απόφασης της Ο.Ε.
 6. Καθορισμός ύψους ειδικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων – Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 119/2011 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.
 7. Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων – Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.
 8. Καθορισμός συντελεστών Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων διέλευσης – Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 118/2011 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.
 9. Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου: «Εφαρμογές για την προώθηση της Ευρυζωνικότητας μέσω της επέκτασης & ανάπτυξης δικτυακών υποδομών & εφαρμογών στο Δήμο Γαλατσίου».
 10. Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης με κωδικό 1.12 «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας και δόσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε. Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
 11. Έγκριση υποβολής αίτησης για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σε υπαλλήλους του Δήμου μέσω ΛΑΕΚ.
 12. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πλατείας μεταξύ των οδών Παραδείσου – Ιέρακος – Κενταύρου», αρ. μελέτης 36/2008.
 13. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών.
 14. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων και παραχώρηση χώρου στάθμευσης για χρηματαποστολή έμπροσθεν τραπεζών.
 15. Παραχώρηση αναπηρικών χώρων στάθμευσης.
 16. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ι. Φωκά 110.
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση οδού Αγ. Γλυκερίας  (Κουρτίου – Πάρνηθος).
 18. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδού Αιγοσθενών (Λ. Βεϊκου-Παπαφλέσσα).
 19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή νησίδων – αποτμήσεων», αρ. μελ. 52/2009.
 20. Χορήγηση άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας οικονομικού έτους 2011.
 21. Διαγραφή χρεώσεων του κ. Ξυλικιώτη Αθανασίου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων, για το οικόπεδο επί της οδού Σαρωνικού αρ. 13.
 22. Διαγραφή χρεώσεων της κ. Μαρκογιαννάκη Αργυρώς  από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ, για το ακίνητο επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου αρ. 8.
 23. Διαγραφή χρέωσης του κ. Κούρτη Νικολάου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 24. Διαγραφή χρέωσης της κ. Χουζούρη Γεωργία από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 25. Διαγραφή χρέωσης της OLYMPIC ΕΤΕ Α.Ε. από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 26. Διαγραφή χρέωσης του κ. Κατσούλα Αθανασίου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 27. Διαγραφή χρέωσης του κ. Πολυμερόπουλου Ιωάννη από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 28. Διαγραφή χρέωσης του κ. Μερικλή Ευστρατίου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 29. Διαγραφή χρέωσης του κ. Βαϊτση Δημητρίου  από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 30. Διαγραφή χρέωσης του κ. Κοφινά Χρήστου  από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 31. Διαγραφή χρέωσης του κ. Δήμου Κωνσταντίνου  από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 32. Διαγραφή χρέωσης της κ. Κίτσιου Ευανθίας από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 33. Διαγραφή χρέωσης του κ. Βύνιου Κωνσταντίνου  από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 34. Διαγραφή χρέωσης του κ. Πελεκάνου Γεωργίου  από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 35. Διαγραφή χρέωσης του κ. Βίγγου Δημητρίου  από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 36. Διαγραφή χρέωσης της κ. Κούλη Κων/νας από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 37. Διαγραφή χρέωσης της κ. Δημητρίου – Μπούγια  Ευαγγελίας από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 38. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Μητροπούλου Αμαλίας επί της οδού  Διογένους αρ. 7.
 39. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος θερινής σίτισης για άτομα ΑμεΑ του Δήμου μας.
 40. Έγκριση προγράμματος παρεμβάσεων Τομέα Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας, στοχεύοντας στην πρόσληψη και την αντιμετώπιση σύνθετων ψυχοπαιδαγωγικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.
 41. Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της κ. Ράπτη Ειρήνης δημότη και κατοίκου του Δήμου μας.
 42. Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της κ. Γράφα Ουρανίας , κατοίκου του Δήμου μας.
Advertisement

One response to “Δημοτικό Συμβούλιο 23/06/2011

 • Δωρα Ξ.

  Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης με κωδικό 1.12 «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας και δόσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε. Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
  Εχω την εκτιμηση οτι αποτελει μεγαλη κομπινα του Υπουργειου. Για αυτη τη «πρασινη αναπτυξη» δεν μας λενε τι θα πληρωσουν και πως θα το πληρωσουν. Ακουγονται τα ΕΣΠΑ μηπως να βρισκανε απο τα λεφτα που εχουν να πληρωσουν ΔΕΗ ΝΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ κα για να λειτουργησουν απο Σεπτεμβρη τα σχολεια;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: