Δημοτικό Συμβούλιο

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου πραγματοποιούνται την Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012.

Η πρώτη συνεδρίαση ξεκινάει στις 7:30 μ.μ. με  το ακόλουθο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 – Διαβίβαση υπ΄αριθ. 273/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον προέλεγχο του απολογισμού οικ. έτους 2011.

Η δεύτερη συνεδρίαση ξεκινάει στις 8:30 μ.μ. με  τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2012.

2. Έγκριση αθλητικού προγράμματος camp για το έτος 2012 και έκτακτη οικονομική επιχορήγηση από το Δήμο Γαλατσίου για την υλοποίησή του.

3. Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση από το Δήμο Γαλατσίου για την επισκευή των μηχανημάτων του κολυμβητηρίου λόγω σοβαρής βλάβης.

4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2012.

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2012.

6. Έγκριση πλήρους απαλλαγής δημοτικών τελών σε μακροχρόνια ανέργους.

7. Μετατόπιση του περιπτέρου της κ. Θ.Π. Κοτσαμπάσογλου Ευγενίας σε νέα θέση.

8. Λήψη απόφασης εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας ΠΑΣΧΑ 2012.

9. Κατανομή συνολικού ποσού ύψους 88.389,15 € στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για τις λειτουργικές τους ανάγκες.

10. Κατανομή συνολικού ποσού ύψους 5.824,55 € στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για κάλυψη δαπάνης των φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων.

11. Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

12. Ανάθεση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύει, σε τράπεζα.

13. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ΄αριθ. 248/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, σχετικά με την επιβολή ειδικού δημοτικού τέλους για την τέλεση πολιτικών γάμων.

14. Ανάκληση της υπ΄αριθ. 56/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας σχετικά με τη «Συντήρηση δικτύου άρδευσης».

15. Συγκρότηση συλλογικών οργάνων (επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών & παραλαβής έργων, εργασιών και υπηρεσιών).

16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:«Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων- ΕΡΓ.Σ.4».

17. Αλλαγή αναπηρικών πινακίδων στάθμευσης.

18. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών.

19. Μετατόπιση αναπηρικής θέσης στάθμευσης.

20. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου».

21. Ψήφιση 1ου Α.Π.Ε. για την εργασία «Εργασίες αποτύπωσης περιοχών Δήμου Γαλατσίου» – Αρ. μελ.19/2011.

22. Εκδίκαση ενστάσεων κατά της υπ’ αρ. 386/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

23. Έγκριση ανάθεσης εργασίας «Βαφή κοινόχρηστων χώρων (πλατειών – νησίδων)».

24. Έγκριση «Ανάθεσης εργασιών φύλαξης των εγκαταστάσεων Άλσους Βεΐκου» σε ιδιωτική εταιρία παροχής υπηρεσιών φύλαξης.

25. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής EXE 234/16-2-2012 στο όνομα του υπαλλήλου Κοντού Κωνσταντίνου (κλητήρας ΚΕΠ) για την προμήθεια κουπονιών κάρτας απεριορίστων διαδρομών έτους 2012, και απαλλαγή του υπολόγου.

26. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής EXE 236/21-2-2012 στο όνομα της υπαλλήλου Στεφανοπούλου Σταυρούλας για την προμήθεια εισιτηρίων μεταφορικών μέσων, για τη μετακίνηση κλητήρων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και απαλλαγή της υπολόγου.

27. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής EXE 10/16-2-2012 στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρίας για την προπληρωμή ταχυδρομικού τέλους, για τον ανεφοδιασμό μηχανής γραμματοσήμανσης και απαλλαγή της υπολόγου.

28. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής EXE 209/8-2-2012 στο όνομα της υπαλλήλου Δουλουμπάκα Σοφίας για την καταβολή ποσού για την εγκατάσταση υδροπαροχής στη πλατεία Παραδεισίων – Ιέρακος – Κενταύρου και απαλλαγή της υπολόγου.

29. Έγκριση διοργάνωσης έρευνας με θέμα: «Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας στους δημότες και κατοίκους του Δήμου Γαλατσίου».

30. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

31. Έγκριση καμπάνιας με θέμα: «Προστατεύομαι από την Ηλιακή Ακτινοβολία – Ενημερώνομαι για τον καρκίνο του δέρματος».

32. Έγκριση διοργάνωσης ομιλίας στο Πνευματικό κέντρο “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ” με θέμα: «Υπερπλασία Προστάτη & Καρκίνος του Προστάτη».

33. Έγκριση εκδήλωσης για την ημέρα της μητέρας και αφιέρωμα στις μονογονεϊκές οικογένειες.

34. Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας.

35. Κανονισμός Διαχείρισης Τράπεζας Αίματος.

36. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών Χριστοφορίδη Γεώργιου.

37. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Ηλιοπούλου Άννας επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος 52-54.

38. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Κατσιούρα Αικατερίνης επί της οδού Τράλλεων 84.

39. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Κορρέ Δημητρίου επί της οδού Ηρακλείου 36.

40. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Σπυροπούλου Βιργινίας – Ελένης επί της οδού Ναυαρίνου 1 & Δερβενακίων.

41. Διαγραφή χρεώσεων του κ. Αγγελή Δημήτριου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Διογένους 2-4.

42. Διαγραφή χρεώσεων του κ. Μαστρογιαννόπουλου Δημήτριου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Χρυσανθέμων 24.

43. Διαγραφή χρεώσεων του κ. Μονδέλου Κωνσταντίνου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Αγ. Αναργύρων 10.

44. Διαγραφή χρέωσης της κ. Πετράκου Ελένης, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

45. Διαγραφή χρέωσης του κ. Τσαχάκη Γενναίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

46. Διαγραφή χρέωσης του κ. Λώλου Λάμπρου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

47. Διαγραφή χρέωσης 80,00 € της εταιρείας EFG Eurobank Ergasias (χρηματοδοτικές μισθώσεις Α.Ε.), από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.) (ΙΕΗ-7306).

48. Διαγραφή χρέωσης 80,00 € της εταιρείας EFG Eurobank Ergasias (χρηματοδοτικές μισθώσεις Α.Ε.), από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.) (ΙΖΖ-3607).

49. Διαγραφή χρέωσης του κ. Λεγάκη Αντωνίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

50. Διαγραφή χρέωσης του κ. Δημητρόπουλου Κων/νου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: